Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników strony www.studiosynergy.pl (dalej „Studio Synergy”)

Dokonując rejestracji  na stronie poprzez wypełnienie formularza rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych studia synergy oraz na ich przetwarzanie przez studio synergy. Dane osobowe przekazane przez użytkowników studia synergy mogą być wykorzystywane w celach marketingowych jedynie po uzyskaniu od nich odpowiedniej zgody.

Studio synergy przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności użytkowników i do ochrony ich danych osobowych.

Zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt. 3 użytkownikom strony studia synergy przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podawanie danych osobowych przez uzytkowników strony studia synergy jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników strony studia synergy nie są przez studio synergy sprzedawane lub użyczane. Zgodnie z zapisami art. 31 ustawy, o której mowa w pkt. 3 przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony studia synergy może być przez studio synergy powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

error: Kopiowanie treści jest zablokowane